Tuesday, January 19, 2010

De Schaduw van de Bevrijding, Schrijvers

This past fall I joined the World War II forum, ww2f.com. It was there that I met Kelly Versmissen. She lives in Antwerp, and is researching the American units stationed there during the war. After realizing our shared interest, she recommended Peter Schrijvers' book, Liberators. I wrote a book review a few weeks ago. I thought it would also be illuminating to see the perspective of a Belgian reader. Kelly read the Dutch language edition and sent her own review in English and Dutch. Check it out:

Liberators by Peter Schrijvers – a short review
Liberators distinguishes itself from other WWII books by being one of the only reference-books in the world written about the pro’s and con’s of the Anglo-American liberators in Belgium. Being of Belgian descent himself, author Peter Schrijvers investigates the subject in a surprisingly unbiased way. He sticks to the facts and makes purely scientific statements. The fact that he is a professor American and International History at the University of New South Wales in Sydney, Australia may be the cause of his objectivity.

The content of the book itself is very innovative. In three parts, Schrijvers reveals the dark side of the liberation and its actors as well as the nuisance of the incapable members of the Belgian resistance and the forever scrounging hungry citizens. This combination illustrates how the liberation of Belgium wasn’t as glorious and euphoric as most people think. The first three days or so had been wonderful and festive, in strong contrast to the aftermath, during which jealousy, murder, disease and even racism became a part of the daily routine for both citizens as soldiers.

Liberators is a refreshing reference-work for everyone interested in WWII, that shatters some of the biggest illusions and longest sustained misconceptions of occupied countries and their liberators.

De schaduw van de bevrijding door Peter Schrijvers – een kort verslag
De schaduw van de bevrijding onderscheidt zich van andere boeken omdat het een van de enige naslagwerken in de wereld is die de voor- en nadelen van de Anglo-Amerikaanse bevrijders in België omschrijft. Hoewel de auteur Peter Schrijvers van Belgische origine is, onderzoekt hij het onderwerp op een verrassend onbevooroordeelde wijze. Hij houdt het op de feiten en maakt enkel puur wetenschappelijke vaststellingen. Het feit dat hij een professor Amerikaanse en Internationale Geschiedenis is aan de University of New South Wales in Sydney, Australië, kan hiervan de oorzaak zijn.

De inhoud van het boek zelf is zeer innovatief. Schrijvers onthult in drie delen zowel de donkere kant van de bevrijding en diens actoren als de overlast met incapabele Belgische verzetslieden en immer bedelende hongerige burgers. Deze combinatie maakt duidelijk dat de bevrijding van België niet zo euforisch was als de meeste mensen zouden denken. De eerste drie dagen mochten dan wel geweldig en feestelijk zijn geweest, de nasleep stond hiermee in sterk contrast. Jaloezie, moord, ziekte en zelfs racisme werden een deel van de dagelijkse belevenissen voor zowel burgers als soldaten.

De schaduw van de bevrijding is een vernieuwend naslagwerk voor iedereen die in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd is. Het ontkracht enkele van de grootste misopvattingen over bezette landen en hun bevrijders.

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment! You can email me too (see at right).